Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Workshop Seks: Uit je hoofd, in je lijf
Voordat je je opgeeft voor de workshop is het belangrijk om deze algemene voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden, geef je namelijk aan dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die je met Erna Beers en Evelyn van der Stok afsluit wat betreft de workshop Seks: Uit je hoofd, in je lijf.

1.2. Deze overeenkomst komt tot stand door het indienen van het aanvraagformulier en het betalen van het cursusgeld door jou en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Erna Beers en Evelyn van der Stok.

 

2. Inschrijvingen

2.1. De workshop gaat door bij voldoende inschrijvingen.

2.2. Erna Beers en Evelyn van der Stok hebben het recht waar nodig de locatie te veranderen.

2.3. Na inschrijving én betaling ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 

2.4. Voor de workshop is een bepaald aantal plekken beschikbaar. Als de workshop vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5. Als de workshop vol zit, kun je mailen naar info@vaginalespieren.nl om je op te geven voor de wachtlijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘wachtlijst workshop’ en de datum van de workshop. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen, dan nemen Erna Beers en/of Evelyn van der Stok zo snel mogelijk contact met je op.

2.6. Zoals gezegd: door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1. Afmelden dient via een e-mail naar info@vaginalespieren.nl of info@evelyncounselling.nl te gebeuren.

3.2. Afmelding voor de workshop in Nederland

3.2.1. Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten van €35,-. 

3.2.2. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.

3.2.3. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. 

3.2.4. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt geen geld teruggeboekt.

3.3. Afmelding voor de workshop in het buitenland:

3.3.1. Bij afmelding tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang van de workshop krijg je het bedrag van de cursus terug, minus de administratiekosten van €35,-, en minus 50% van de kosten voor het verblijf op de locatie. 

3.3.2. Bij annulering tussen 42 tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum krijg je 50% van het bedrag van de cursus terug. De kosten voor het verblijf op de locatie worden volledig in rekening gebracht.

3.3.3. Bij annulering vanaf 30 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht. 

3.3.4. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt geen geld teruggeboekt.

3.4. Mocht je niet kunnen komen, dan mag je zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel via info@vaginalespieren.nl of info@evelyncounselling.nl.

 

4. Annulering/verplaatsing door Erna Beers en Evelyn van der Stok

4.1. Erna Beers en Evelyn van der Stok hebben het recht om bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht de workshop in Nederland niet doorgaan of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. Mocht de workshop in het buitenland niet doorgaan, dan krijg je daar uiterlijk 4 weken van tevoren bericht over.

4.2. Erna Beers en Evelyn van der Stok hebben het recht om tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop in Nederland de datum van de workshop te wijzigen. We laten dat via e-mail weten. Jij hebt op dat moment de mogelijkheid om je deelname aan de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren. Voor de workshop het buitenland geldt een termijn van 6 weken.

4.3. Erna Beers en Evelyn van der Stok hebben het recht om bij ziekte van (een van) beiden deze te vervangen door een andere cursusleider of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden teruggestort.

4.4. Erna Beers en Evelyn van der Stok vergoeden bij annulering geen reeds gemaakte kosten door de deelnemer buiten de kosten voor de workshop in Nederland en buiten de kosten voor de workshop/verblijf op de locatie in het buitenland.  

4.5. Zoals gezegd: De workshop vindt alleen plaats als er voldoende deelnemers zijn. Als er voldoende deelnemers zijn, laten we dit weten. Als we onder dit aantal uitkomen, hoor je dat uiteraard zo snel mogelijk.

 

5. Betaling

5.1. Als deelnemer dien je het gehele inschrijfgeld direct bij inschrijving te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders en per e-mail overeengekomen met Erna Beers en Evelyn van der Stok via info@vaginalespieren.nl.

5.2. Als deelbetalingen zijn afgesproken, dan dien je die stipt na te komen. Zo niet, dan vervalt de afspraak en dien je alsnog het gehele bedrag te betalen. Het al betaalde bedrag wordt niet teruggestort.

 

6. Klachten 

6.1. Heb je een klacht over de workshop? Neem dan contact op met Erna Beers en Evelyn van der Stok via info@vaginalespieren.nl of info@evelyncounselling.nl en we zullen samen met jou aan een oplossing werken.

6.2. Ook als je een klacht hebt, gaat de betaling van de workshop gewoon door, tenzij we anders overeenkomen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. Erna Beers en Evelyn van der Stok aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of voor schade aan of verdwijning van eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of de pauzes en het gehele verblijf in het buitenland.

7.2. Erna Beers en Evelyn van der Stok aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele financiële schade als een workshop wordt geannuleerd.

 

8. Geheimhouding

8.1. Erna Beers en Evelyn van der Stok vinden een veilige en vertrouwde sfeer erg belangrijk. Daarom verplichten zij zelf én de deelnemers zich tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die zij van andere deelnemers tijdens de workshop op welke wijze dan ook ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

8.2. Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) het workshopmateriaal is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan het materiaal op enigerwijze aan anderen af te staan of in gebruik te geven.

8.3. Het maken van beeldopnames tijdens de workshop door deelnemers is niet toegestaan. Als er beeldmateriaal wordt gemaakt, dan is dat op initiatief van Erna Beers en Evelyn van der Stok en zal de privacy van de deelnemers gewaarborgd zijn. Mochten we dit beeldmateriaal gebruiken voor reclame-uitingen, dan zullen herkenbare personen vooraf om toestemming worden gevraagd.

9. Overig

9.1. Erna Beers en Evelyn van der Stok hebben en houden het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2. Parkeerkosten en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben Erna Beers en Evelyn van der Stok het recht om deze persoon te weigeren tijdens de rest van de workshop en volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van allergieën en dieetwensen bij het inschrijven voor de workshop. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Erna Beers en Evelyn van der Stok via info@vaginalespieren.nl of info@evelyncounselling.nl.

 

© 2016-2022, Vaginale spieren | Erna Beers | Van Hengellaan 2 | 1217 AS Hilversum | contact@ernabeers.nl