Selecteer een pagina

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo leg ik uit waar jouw gegevens en voor welke doelen opgeslagen zijn. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Beers Nascholing en Advies (Vaginale spieren en Seks wordt weer leuk zijn daar onderdelen van) richt zich op het (weer) leuk maken van seks voor iedereen die dat wil én het stoppen van incontinentie. Beide onderwerpen maken het bijzonder belangrijk om correct met privacy gevoelige informatie om te gaan. In deze privacy verklaring geef ik uitleg hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Beers Nascholing en Advies, neem dan vooral contact op:
Erna Beers
info@vaginalespieren.nl | coaching@sekswordtweerleuk.nl
Beers Nascholing en Advies
Binnendoor 16
1211 NW Hilversum
06-838 55 615
KvK: 61975931
BTW: NL172213113B01

 

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer jij je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van de diensten of een gratis online product (e-books/pdf) aanvraagt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Straat en huisnummer

– Woonplaats

– Bedrijfsnaam

– KvK-nummer

– Bankrekeningnummer

– Vragenlijsten: Als je een vragenlijst invult, bewaar ik de gegevens zo lang als die noodzakelijk zijn om jou te kunnen helpen. Daarnaast bewaar ik geanonimiseerde gegevens voor evaluaties en onderzoek.

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– IP-adres

– Locatiegegevens

 

Doel
Beers Nascholing en Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Beers Nascholing en Advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Beers Nascholing en Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Ontvangers

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Beers Nascholing en Advies: ActiveCampaign, Typeform, Zapier, Moneybird en i-Webs.

De e-mail van Vaginale spieren en Seks wordt weer leuk wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting en gemaakt in WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website zijn op de servers van Yourhosting en WordPress opgeslagen.

Daarnaast deel ik gegevens, die ik verkregen heb via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.
De websites vaginalespieren.nl, sekswordtweerleuk.nl (op 25 juli 2018 nog niet in de lucht) en ernabeers-academie.nl verzamelen jouw gegevens om de website te verbeteren met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

 

 

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op de site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Beers Nascholing en Advies, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in ActiveCampaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je namelijk te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de mailings of door contact met me op te nemen.

Persoonsgegevens en boekhoudgegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

 

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een inzageverzoek doen via een mail of brief. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je me via een mail of brief verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je via mail of brief een verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek e-mailen via info@vaginalespieren.nl of coaching@sekswordtweerleuk.nl.

Beers Nascholing en Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Plichten
Beers Nascholing en Advies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Beers Nascholing en Advies via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Beers Nascholing en Advies met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Beers Nascholing en Advies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Beers Nascholing en Advies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Beers Nascholing en Advies te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Wijzigingen
Deze versie van de privacy verklaring is geplaatst op 25 juli 2018. Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen, bijvoorbeeld in verband met wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.

 

© 2016-2022, Vaginale spieren | Erna Beers | Van Hengellaan 2 | 1217 AS Hilversum | contact@ernabeers.nl